Veiligheidsregio Fryslân [ i.s.m. Digital] [Adviseur Organisatie en Informatie]

2022

In de rol van adviseur verantwoordelijk voor het opstellen van een inventarisatie, advies en plan van aanpak ‘basisproducten informatievoorziening’. Doel van de opdracht is het beschrijven van een aanpak om de optimalisering van informatievoorziening via netwerkschijven, Decos JOIN en Microsoft 365 te realiseren en daarmee een einde te maken aan de versnippering van informatie in de organisatie.