Provincie Flevoland [projectleider]

2020 – 2022

In de rol van projectleider verantwoordelijk voor de doorontwikkeling SharePoint en de uitrol Microsoft Teams. In de eerste fase van het project is Skype for Business vervangen door MS Teams. In de tweede fase wordt de documentfunctionaliteit doorontwikkeld (SharePoint) en wordt er een koppeling met het DMS eDocs gerealiseerd. Tijdens de uitvoering van het project moet ook de beheerorganisatie, governance Microsoft 365 en een vertegenwoordiging vanuit de gebruikers georganiseerd worden.