Provincie Overijssel [Office 365 Consultant]

2019

Adviesopdracht bestaande uit twee delen. Het eerste deel betreft de begeleiding van de uitwerking van het governance plan en draagvlak te zoeken en te creëren bij de stakeholders zodat het een breed geaccepteerd plan wordt. Het tweede deel betreft het onderzoeken welke werkzaamheden nog moeten plaatsvinden volgens de projectplanning en wanneer de ingestelde freeze periode kan worden beëindigd. Daarnaast ook het onderzoeken hoe het project zich verhoudt tot het gedefinieerde vervolgproject Office 365 en op welke wijze het resultaat van het huidige project op een goede manier kan worden overgedragen naar het vervolgproject.