Groningen Seaports [Business consultant Office 365]

2018

Opstellen van het Programma van Eisen DMS. Door middel van bureauonderzoek, workshops en interviews zijn de eisen en wensen voor de nieuwe DMS-omgeving opgehaald. Deze zijn vertaald naar een eisen en wensenpakket op basis van het MoSCoW-model. Naast technische- en functionele eisen zijn tevens de eisen beschreven ten aanzien van het implementatietraject en de benodigde trainingen. Daarnaast de visie op digitaal samenwerken met Office 365 geschreven waarbij na het houden van een visiebijeenkomst de informatie uit de bijeenkomst is vertaald naar het visiedocument