Gemeente Veendam [projectleider – adoptiespecialist]

2023 – heden

In de rol van projectleider en adoptiespecialist verantwoordelijk voor de implementatie van Microsoft 365. Daarbij gestart met het opstellen van een roadmap, visie en strategie m.b.t. Microsoft 365. Daarna volgen o.a. beleid op hoofdlijnen, een nieuw intranet, Teams Telefonie, een pilot Teams, inrichting van beheer- en governance organisatie en archivering via MS Purview. Na de pilot Teams wordt een organisatie brede uitrol voorzien. In het hele traject dient de gebruikersadoptie verweven te worden op een wijze zoals deze past bij de gemeente Veendam.