Gemeente Dongeradeel [Leidinggevende DIV]

2010 – 2014

Diverse taken en rollen: projectleider aanschaf en implementatie documentgenerator; projectbegeleiding samenvoeging DIV gemeente Dongeradeel en Dantumadiel; voorzitter werkgroep Systemen en Instrumenten i.h.k.v. samenvoeging DIV afdelingen; inrichting en implementatiemanager zaaksysteem Alfresco (Open Source) namens gemeente Dongeradeel (gezamenlijke implementatie door NOFA-gemeenten); opzetten beheerorganisatie zaaksysteem Alfresco; advisering over opzet, inrichting en opleidingen afdeling DIV nieuwe stijl; schrijven en uitvoeren jaarplan DIV op basis van INK-model; inrichten en adviseren over DIV-functie binnen het Klant Contact Centrum; inrichten van DIV m.b.t. de Wabo; begeleiding Proof of Concept ZTC+ module (Wfm) namens Nofa-gemeenten.