Office 365 mét User Adoption

Hoe betrek ik gebruikers vanaf het eerste moment bij invoering Office 365?

Office 365 wordt steeds veelzijdiger en biedt organisaties uitstekende handvaten voor document gedreven en/of data gedreven werken. Om optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheden is het zaak om gebruikers zo goed mogelijk te betrekken bij het proces en het resultaat. Hoe meer draagvlak er is voor implementatie en gebruik, hoe meer een organisatie bereikt met de inzet van Office 365. Maar hoe betrekken we eindgebruikers zo goed mogelijk, op welke manier verliezen we de verschillende doelgroepen in onze organisatie niet uit het oog? In deze training laten wij zien hoe verschillende methodieken op het gebied van verandermanagement kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Digitaal samenwerken gaat in onze ogen 20% over techniek, de overige 80% is aandacht voor de mens en de veranderende werkwijze.

Doelgroep
Ben je adviseur of beslisser die graag optimale user adoption realiseert bij de implementatie en inzet van Office 365? Dan is deze training zeer geschikt om inzicht te krijgen in de verschillende methodieken die daarbij kunnen helpen. Daarnaast is deze training bedoeld voor Microsoft-partners die op zoek zijn naar een verbinding tussen mens en techniek.

Programma
In deze training nemen we je mee in de verschillende methodieken voor het realiseren van optimale user adoption.
Aan bod komen:

 • Veranderingen in de (digitale) wereld
 • De digitale transformatie
 • Wat is user adoption
 • Methoden voor realisatie van user adoption
 • Change map toepassen
 • ADKAR-model voor verandermanagement
 • De leerstijlen van Kolb
 • Opbouwen van een empathy map
 • Persona’s ontwikkelingen
 • Praktijkvoorbeeld aan de hand van verschillende grote organisatie waar wij werkzaam zijn (geweest). Do’s and don’ts in praktijk.
 • Schakelen naar de praktijk van uw organisatie: aan de slag!

Resultaat 
Na het volgen van deze training heb je inzicht in het ontwikkelen van een implementatiestrategie. Je krijgt aangereikt welke methoden kunnen worden om tot een optimale SharePoint-implementatie en -adoptie te komen en tegelijkertijd organisatiedoelen/-verplichtingen niet uit het oog te verliezen.

Data, locatie, kosten
De training Office 365 mét user adoption wordt in 2019 gegeven op donderdag 21 maart, vrijdag 20 juni, donderdag 19 september en donderdag 21 november. De locatie van onze trainings is het WTC Hotel Leeuwarden. De kosten voor deze ééndaagse training bedragen € 475,-. Dit bedrag is inclusief BTW, cursusmateriaal en catering. Deze training gaat alleen door wanneer er minimaal 6 personen deelnemen.

In company of maatwerk 
Iedere cursus van Onz365 kan ook intern in je eigen organisatie worden verzorgd. Je hebt dan tevens de mogelijkheid om deze cursus aan te passen aan de specifieke wensen en behoeften van je organisatie. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de specifieke mogelijkheden.

Meer informatie over deze training