Trots presenteren wij u: Task Driven 

Task Driven maakt het mogelijk om processen flexibel en eenvoudig in te richten en te beheren. Of het nu gaat om het verwerken van een opdracht, werkbon of een aanvraag van een subsidie of vergunning. Task Driven gaat uit van een taak georiënteerde werkwijze & biedt een gebruiksvriendelijke manier om het proces af te handelen. 

Onz365 mag Task Driven gaan ondersteunen bij het organiseren en implementeren van de inrichting en het trainen van de gebruikers. Ook hierbij mag u onze frisse, nuchtere en vernieuwende aanpak verwachten zoals u deze van ons gewend bent. Geheel in lijn met het product wat al even vernieuwend is. 

TaskDriven... Het begint met een opdracht 

Een proces wordt gestart nadat er opdracht toe is gegeven. Dit kan van een burger zijn die een aanvraag indient voor een vergunning. Het kan ook een teamleider binnen een organisatie zijn die een opdracht geeft tot het starten van een aanbesteding of inkooptraject. De opdracht kan worden ingediend middels een formulier. Dit formulier is geheel instelbaar zodat het de velden bevat die nodig zijn om het proces te kunnen starten. 

Formulieren, Sjablonen en Taaktypen 

Een proces bestaat uit het in behandeling nemen van een set van activiteiten. Deze activiteiten kunnen verschillende parameters hebben en kunnen verschillen in het resultaat. In Task Driven is het mogelijk om verschillende taaktypen te gebruiken voor de verschillende processtappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een e-mailtaak, of een besluitvormingstaak, een formuliertaak om informatie vast te leggen, maar ook een taak welke resulteert in één of meerdere documenten zoals een factuur of de vergunning. 

Task Driven biedt o.a.: 

  • Centraal beheer van alle processen, formulieren, document- en e-mailsjablonen. 
  • Een back office voor de medewerker/behandelaar waarin opdrachten en aanvragen zijn te volgen. 
  • Een Dashboard met de activiteiten van de behandelaar waarbij direct inzichtelijk wordt welke opdrachten/aanvragen prioriteit moeten krijgen. 
  • Een portaal voor de opdrachtgever en/of aanvrager waar hij zijn opdrachten c.q. aanvragen kan volgen, berichten kan ontvangen en versturen, documenten raadplegen.  
  • Het portaal is beveiligd via eHerkenning, DigID, via een Windows account of een aangemaakt account. 

Task Driven is een applicatie welke in Microsoft Azure draait. Task Driven biedt koppelingen met SharePoint en Dynamics CRM. Door Task Driven te koppelen aan SharePoint (Online of Server-versie), worden de dossiers daar opgebouwd en gearchiveerd. Door een deel van de gegevens in CRM te plaatsen ontstaat er een integraal klantbeeld. De klantenservice kan eenvoudig nagaan wie de behandelaar is voor een bepaalde aanvraag of opdracht. 

Heb je interesse of belangstelling voor een demo? Bel of mail:  

Robert Wetting | 06 – 25 22 48 99 | info@onz365.nl  

Task Driven