Training Office 365 met User Adoption bij Gemeente Leeuwarden

Dat ‘user adoption’ belangrijk is, wordt meer en meer duidelijk. Want wat heb je aan een mooi ingericht platform als niemand er (op een goede manier) mee werkt? En dat adoptie verder gaat dan het aanbieden van een broodje kroket tijdens een plenaire kick-off is hopelijk ook geen nieuwe informatie. Maar wat is user adoption dan precies? Hoe betrek je eindgebruikers zo goed mogelijk bij het proces en het resultaat? Is dat eigenlijk niet alleen maar lastig?

Deze vragen kwamen aan de orde bij de training Office 365 met User Adoption die wij bij de gemeente Leeuwarden mochten geven. Kapstok van deze training is de digitale transformatie waarin de hele wereld en zodoende ook iedere organisatie zich bevindt. De ontwikkelingen in technologie veranderen  de manier waarop we ons werk willen organiseren, maar ook de manier waarop we omgaan met de implementatie van nieuwe mogelijkheden. Zo is er steeds meer aandacht voor de diversiteit van medewerkers, weten we inmiddels dat ‘implementeren vooral veranderen betekent’, en gebruiken we iteratieve ontwikkelmethodes als scrum en design thinking om de aansluiting met eindgebruikers te houden.

 

Onze trainingen zijn vooral bedoeld om deze ontwikkelingen zelf te ervaren en met methodieken in praktijk aan de slag te gaan. Zo gebruikten de deelnemers de empathy map om zich te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van een eindgebruiker. En we ontwikkelden persona’s om in te zien dat er eigenlijk niet één ‘eindgebruiker’ is. Diversiteit in doelgroepen vraagt om een gevarieerde veranderaanpak. De kleurentheorie van De Caluwé en de leerstijlen theorie van Kolb kunnen bijvoorbeeld helpen invulling te geven aan dit onderscheid. Ook kwamen we tot het inzicht dat het ontwikkelen van een platform op Office 365 meer is dan ‘u vraagt, wij draaien’.

Wat ons betreft een geslaagde dag, waar ook wij weer veel van hebben geleerd. We danken de deelnemers voor hun enthousiaste bijdrage!

Meer weten over onze trainingen? Check ze hier. Actuele trainingsdata vind je in dit nieuwsbericht.