Prosci® Change Management en Onz365

In oktober heb ik het internationaal erkende certificaat Prosci® Change Management Practitioner gehaald. Deze Prosci® methodiek faciliteert om een veranderproces effectief te (bege)leiden qua aanpak, rollen en  instrumenten. In dit blog licht ik de Prosci® werkwijze nader toe en geef inzicht in de noodzaak van change management bij de invoering van Office 365.

Onz365 staat voor het implementeren van Office 365 mét de menselijke maat. Maar wat willen we hier nu eigenlijk mee zeggen? Wij vinden dat de keuze voor de passende onderdelen van Office 365 en het juiste gebruik ervan meer aandacht verdient en daarom ook beter kan. Op deze wijze kan een organisatie optimaal profiteren van de vele mogelijkheden die Office 365 biedt. Deze overtuiging vormde een aantal jaren terug het vertrekpunt voor hetgeen Onz365 nu voor staat.

Voor Microsoft werd change management een essentiële competentie om inkomsten te kunnen blijven genereren op het moment dat het de overstap maakte naar licentiemodellen op basis van een abonnementsvorm Office 365 en de bijkomende Cloud services. Succesvolle implementaties van o.a. Office 365 kunnen nu enkel nog gerealiseerd worden door duurzame waarde te creëren voor de klant, zodat deze de software gedurende langere tijd blijft gebruiken. Om hier invulling aan te geven heeft Microsoft gekozen voor de Prosci® methodiek.

Door de Prosci® methodiek in te zetten wordt de kans op een succesvolle implementatie van Office 365 vele malen groter. Zo wordt de kans dat de beoogde doelstellingen van de implementatie daadwerkelijk bereikt worden zes keer zo groot. Tevens blijven de projecten waarbij dit change management goed is toegepast veel vaker binnen het gestelde budget en binnen de voor de implementatie gestelde tijd. En welke opdrachtgever wil nu niet een succesvol project draaien dat ook nog eens binnen budget en tijd blijft!

Prosci®’s missie is organisaties te helpen hun verandervermogen en verandercompetenties te versterken. De naam van Prosci® is een samenvoeging van de woorden professional en sciences, die de wetenschappelijke onderbouwde en resultaatgerichte aanpak uitdrukken.

Het Prosci® 3-fasen proces biedt een heldere structuur om veranderingen in de organisatie te plannen en door te voeren. Preparing for Change, Managing Change, Reinforcing Change™ zijn de drie fasen van een gestructureerde aanpak, die de evenknie van Prince2 of PMP is, voor de people side of change. Het Prosci® 3-Fasen Proces biedt allerlei instrumenten en templates om doelen, mensen en de veranderinzet aan elkaar te relateren, zodat het Change Management Plan wordt toegespitst op, en geschaald naar de organisatie.

Maar organisaties veranderen niet. Mensen veranderen wel – als ze daar tenminste toe besluiten. Het Prosci® ADKAR® Model is gericht op het individuele veranderingsproces dat medewerkers doormaken bij veranderingen. Het model wordt wereldwijd toegepast en is zo eenvoudig te begrijpen en te gebruiken dat het een defacto standaard geworden is. Het Prosci® ADKAR® Model beschrijft heldere stappen om barrières te identificeren en weg te nemen, weerstand vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken, medewerkers bij het veranderproces te betrekken en de resultaten zeker te stellen.

Binnenkort zullen we bij Onz365 allemaal certified Prosci® Change Management Practitioner zijn. En de methodiek wordt in alle relevante producten en diensten die wij leveren doorgevoerd. Op deze wijze helpen wij onze opdrachtgevers aan Office 365 mét de menselijke maat. En zorgen wij ervoor dat zij op termijn het optimale rendement halen uit de inzet van Office 365.

RW

Bron: 

https://www.tpsoc.nl/de-prosci-methodiek/

https://www.tpsoc.nl/kennis/success-spotlight-leader-of-change-management-at-microsoft/