Transitie DIV

Transitie DIV

Onz365 helpt je met archivering via Office 365 en met de transitie van je DIV-team naar een team wat digitaal werken en archiveren kan ondersteunen. Hieronder hebben wij onze werkzaamheden per scenario beschreven. Nog liever gaan we met je om tafel om te vertellen over onze ervaringen en mogelijkheden.

Scenario: Starten met Office 365

Wanneer je organisatie gaat werken met Office 365 dan komen er de nodige veranderingen op je af als DIV-organisatie. Nieuwe techniek, andere werkwijze, mogelijk een andere functie, een andere manier waarop je je werkzaamheden binnen de organisatie gaat vervullen, etc.. We kunnen nog wel even doorgaan met het lijstje. Samengevat een pakket aan veranderingen die veel vraagt van de organisatie, het DIV-team en de individuele DIV-medewerkers.

Onz365 kan je DIV-team begeleiden op zowel team- als individueel niveau begeleiden in de transitie naar een digitaal vaardige DIV.

Scenario: Herstarten met Office 365

We komen het regelmatig tegen in onze praktijk. SharePoint is ingevoerd als vervanger van een netwerkschijf waarbij andere bronsystemen niet zijn ingesloten. De organisatie en het team van het archief heeft door de versnippering van informatie geen beschikking meer over volledige dossiers. Maar hoe kom je als archief zijnde nu weer ‘in control’. Onz365 helpt je door gezamenlijk met het DIV-team tot een aanpak te komen die zal leiden naar een gestroomlijnde documentaire informatievoorziening waaruit uiteindelijk ‘de versnipperde informatievoorziening’ is verdwenen.

Scenario: Optimaliseren inzet Office 365

SharePoint en/of OneDrive zijn al in gebruik in je organisatie. En nu bestaat de wens om ook de archivering via Office 365 te gaan regelen. Welke mogelijkheden zijn hier allemaal voor? En wat betekent dit voor de taken en rollen die het archief binnen de organisatie vervult? Onz365 kan je niet alleen adviseren over de archiveringsmogelijkheden die Office 365 biedt, we kunnen het DIV-team ook in deze veranderende werkwijze meenemen zodat het team in staat is om deze nieuwe rol goed invulling te geven.

Scenario: Microsoft partner

Ooit als Microsoft Partner de vraag van een klant gehad: “Maar hoe gaan we dan om met ons archief?” Het blijft lastig om hierin mee te gaan en dit vraagstuk voor de klant goed op te lossen. Er spelen zoveel andere factoren dan enkel techniek.