Opleiden

Opleiden

Een goede opleiding maakt of de breekt de adoptie van het systeem door eindgebruikers. Of je organisatie nou gaat starten met Office 365, de informatiehuishouding opnieuw gaat inrichten of optimaal gebruik wil maken van de mogelijkheden die het platform biedt. Opleiden is voor Onz365 dan ook meer dan het geven van een training.

Niet iedereen leert namelijk hetzelfde, ieder individu is anders. De één volgt graag een klassikale training, de ander zweert bij een digitale leerweg of krijgt juist liever persoonlijke begeleiding. Daarom bieden wij opleiding op maat. Uit een totaalpakket van opleidingsmogelijkheden – gebaseerd op de vier leerstijlen van Kolb – kan een medewerker de mogelijkheden benutten die hem aanspreken.

Het inhoudelijk inrichten van een opleidingstraject begint altijd met het opstellen van leerdoelen: wat moeten eindgebruikers kennen en kunnen bij de nieuwe manier van werken. Het opmaken van user stories of het gebruik van persona’s zijn methodieken die wij daarvoor inzetten. Net als het platform sluit de opleiding op die manier zo goed mogelijk aan bij jullie organisatie. Specifieke diensten die wij verlenen m.b.t. het opleiden van medewerkers zijn:

  • Opstellen van leerdoelen t.a.v. het werken met Office 365;
  • Inrichten en beheer van een digitale leerweg (e-learning);
  • Geven van klassikale trainingen;
  • Toetsen van medewerkers als afronding van opleiding;
  • Toetsen van digitale vaardigheid van medewerkers;
  • Werkplekondersteuning / digi-coaching.