Advies

Advies

Onz365 levert advies ten behoeve van een goede inzet van Office 365. Hieronder hebben wij ons advies per scenario beschreven. Nog liever gaan we met je om de tafel om te vertellen over onze ervaringen en mogelijkheden.

Scenario: starten met Office 365

Om goed van start te gaan met Office 365, moeten er uiteenlopende vragen worden beantwoord en randvoorwaarden worden ingevuld. Onz365 kan je adviseren bij het maken van een goede start. Zo helpen wij organisaties bij:

  • De ontwikkeling van  een visie op digitaal samenwerken en archiveren;
  • Het uitdenken van een gebruikersadoptiestrategie
  • Het uitwerken van een implementatiestrategie en -plan

Scenario: Herstarten met Office 365

Als een organisatie wil herstarten met Office 365, vervult Onz365 vaak een adviserende rol. Samen gaan we terug naar de basis: waarom ben je oorspronkelijk met Office 365 bent gestart? Van daaruit bepalen we (samen) de koers om alsnog naar een succesverhaal te komen. Een herstart kent verschillende vertrekpunten. Soms betreft het een heroverweging van een visie op digitaal werken, soms een herinrichting van de samenwerkingsomgeving en weer een andere keer heeft het betrekking op het opstellen van een gebruikers adoptiestrategie en deze uitvoeren. Maar hoe jullie koers ook wordt, gebruikersadoptie is essentieel!

Scenario: Optimaliseren inzet van Office 365

Onz 365 kan je helpen grip op je informatiehuishouding te krijgen, met behulp van het Office 365-platform. Wij adviseren organisaties bij het (opnieuw) in kaart brengen van hun informatiehuishouding en vertalen dit naar een hernieuwde inrichting. Eenvoudig documentbeheer en slimmer samenwerken zijn daarbij de uitgangspunten. Zo faciliteren wij bijvoorbeeld dat er goede werkafspraken gemaakt worden, dat deze bekend zijn en worden gehandhaafd. Zodra je documentbeheer op orde is, kunnen er stappen worden gezet naar bijvoorbeeld rapportagemogelijkheden (PowerBI), het gebruik van workflows of social functionaliteit (Yammer, Teams). Onz365 adviseert over en bij ieder van  deze stappen, waarbij goed gebruik van het platform natuurlijk centraal staat.

Scenario: Microsoft-partner

Als Microsoft-partner zul je voor adoptievraagstukken komen te staan als je bij een opdrachtgever aan de slag gaat met Office365. Onz365 kan bijvoorbeeld je adviseren hoe je gebruikers vanaf het eerste moment kunt betrekken bij de inrichting en implementatie, gebruikers optimaal kan begeleiden bij het werken met Office365 en adoptie centraal te stellen bij het opstellen van een implementatiestrategie.